دفاتر پلمپ

تعریف دفاتر پلمپ:

بر اساس ماده 6 قانون تجارت؛کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به این دفاتر نیاز دارند؛ دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50-100-150برگی می باشد.

تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند؛ عدم اخذ؛ تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد؛ در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی؛ باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

علت نامگذاری این دفاتر؛ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

دفتر روزنامه چیست؟

دفتر روزنامه؛ دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

دفتر کل:

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

*دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی؛ دفاتری هستند که  مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱  از  اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارائی پلمپ گردد.

چه زمانی باید جهت اخذ دفاتر اقدام نمود: 

جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال؛ باید سال قبل از آن؛ در واقع  پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 96 تا پایان اسفند سال 95 باید اقدام نمود ؛مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت میتوانند  دفاتر جدید  اخذ نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر:

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ” در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه” تمامی اعضای شرکت
 2. اسکن روزنامه رسمی تاسیس
 3. اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 4. مهر شرکت

*ثبت نام دفاتر به صورت اینترنتی انجام می شود.

مواردی که باعث عدم پذیرش دفاتر در اداره دارایی می شود:

 • هر گونه خط خوردگی، تراشیدگی و لاک گرفتن دفاتر
 • عدم ثبت تمامی فعالیت ها (ثبت فعالیت که مطابق با واقع نباشد)
 • در صورتیکه تاریخ ثبت فعالیت ها با تاریخ واقعی آنها مطابقت نداشته باشد
 • حاشیه نویسی فعالیت ها
 • در صورتیکه دفاتر فاقد یک یا دو برگه باشد
 • نوشتن با وسایلی که به راحتی قابل پاک کردن نیستند
 •  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه
 • سفید گذاشتن بیش از حد معمول دفاتر
 • استفاده از دفاتر سال قبل
 • *  در صورت بروز هرگونه اشتباه در تحریر دفاتر، به جای  استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این دست که ممنوع است، کاری که بایستی انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز  خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم.
 • موارد کاربرد دفاتر پلمپ:
 • ارایه اظهارنامه مالیاتی
 • اخذ کارت بازرگانی
Print Friendly
2016-11-22T14:43:47+00:00 امور مالیاتی|دیدگاه‌ها برای دفاتر پلمپ بسته هستند