گزیده ای از خدمات مؤسسه ثبتی نخستین

ثبت شرکت و ثبت برند

الزامات داشتن کسب و کاری موفق است

1 – ثبت شرکت و ایجاد یک جلوه حقوقی

در ابتدا شما باید یک شرکت با توجه به موضوع فعالیت خود ثبت نمایید تا بتوانید فعالیت اقتصادی ای تحت عنوان شرکت انجام دهید.

2 – ثبت برند (در صورت نیاز)

در مرحله بعد، اگر قصد دارید کالا یا خدماتی ارائه کنید و نامی برای آن انتخاب کنید بهتر است تا نام برند آن را نیز ثبت نمایید تا بتوانید از حقوق آن حفاظت کنید.

پس از ثبت شرکت هر مجموعه ای می بایست جهت پلمپ دفاتر مالیاتی دریافت کد اقتصادی اقدام نماید در غیر این صورت شامل جرائم سنگین مالیاتی می شوند.

کلیه اشخاص حقیقی جهت انجام فعالیت های خود در امور مالیاتی ملزم به دریافت گواهی ارزش افزوده هستند مگر در شرایطی که افراد از دریافت گواهی ارزش افزوده معاف باشند

5 – تبریک . حالا فعالیت خود را شروع کنید

حال شما یک شرکت با رعایت تمامی الزامات قانونی ثبت کرده اید و می توانید فعالیت اقتصادی خود را بدون دغدغه شروع نمایید.

قطعا شما هم دوست دارید قبل ازاقدام برای ثبت شرکت ، از قابل ثبت بودن نام های درخواستی و کارشناسی موضوع فعالیت خود اطلاع یابید

لذا این خدمت را به صورت رایگان برای شما فراهم کرده ایم

بررسی قابل ثبت بودن نام شرکت

بررسی زمینه فعالیت شرکت

ثبت شرکت سریع در نخستین ثبت

ما اینجا هستیم تا بتوانیم در کنار یکدیگر راه پر پیچ و خم امورات ثبتی را بپیماییم

لذا اگر هنوز سوالی دارید ، با ما تماس بگیرید