//کد فراگیر حقوقی

مراحل و پروسه اخذ کد فراگیر برای اشخاص حقوقی و شرکت های خارجی متفاوت می باشد.

لذا نماینده شرکت می بایست فرم زیر را تکمیل نماید و منتظر بماند تا از سوی موسسه با ایشان تماس گرفته شود.

اخذ کد فراگیر شرکت ها

  • 0 تومان
    به جهت اینکه مدارک و پیشنیاز های اخذ کد فراگیر برای اشخاص حقوقی و شرکت ها متفاوت بوده و نیاز به بررسی اولیه دارد، نماینده این شرکت ها می بایست فرم بالا را تکمیل نمایند و پس از پرداخت هزینه اخذ کد فراگیر مرتبط با اشخاص حقوقی، منتظر بمانند تا از سوی مؤسسه با ایشان تماس گرفته شود یا از طریق شماره تلفن 02188646492 مراحل صدور کد فراگیر را پیگیری نمایند.
Print Friendly
2017-05-13T14:56:45+00:00 امور مالیاتی|دیدگاه‌ها برای کد فراگیر حقوقی بسته هستند