//وضعیت ثبت علامت متقاضی در مراحل کارشناسی

وضعیت ثبت علامت متقاضی در مراحل کارشناسی

علامت پس از ثبت اظهارنامه جهت ثبت در کارتابل کارشناسان مرکز مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و به ترتیب توسط 5 کارشناس بررسی و اعمال نتیجه خواهد شد:

1- کارشناس طبقه بند تصویر
2- کارشناس بررسی مدارک دال بر فعالیت متقاضی
3- کارشناس پرونده
4- کارشناس مسئول
5- رئیس اداره

* پرونده از تاریخ شروع ثبت اظهارنامه جهت اقدام مقتضی در کارتابل اولین کارشناس قرار گرفته و پس از بررسی و تایید در نوبت کارتابل هر یک از کارشناسان توسط کارشناس بعدی و در نهایت رئیس اداره بررسی و نتیجه اعلام می گردد.
قابل ذکر است که هر کارشناس نوبت دهی مخصوص به خود را دارد و نیز امکان اعلام وضعیت در هر یک از مراحل بررسی توسط کارشناسان وجود دارد.

در طول بررسی اظهارنامه علامت توسط کارشناسان برای علامت مورد نظر متقاضی یکی از وضعیت های سه گانه زیر رخ می دهد:

الف) تایید

پرونده، کلیه مدارک متقاضی و تمامی اطلاعات اظهارنامه هیچ گونه نقص و ایرادی نداشته، با مشکل مشابهت و موانع عدم ثبت رو به رو نشده ، در نتیجه آگهی تقاضای ثبت علامت صادر می شود.

ثبت علامت نیاز به 3 آگهی دارد:

– آگهی تقاضای ثبت علامت
– آگهی رسمی ثبت علامت
– تصدیق و یا گواهی ده ساله علامت

ب) رد

دو نوع است:
1- رد کامل
2- رد مشروط

1- رد کامل: به دلایل تشابه، عین ، فاقد صفت مشخصه لازم، علائم مشهوره ، مغایرت با موازین اخلاقی و شرعی و شئونات اسلامی و … علامت دچار ایراد خواهد بود و قابلیت پیگیری و در نتیجه ثبت را نخواهد داشت.

2- رد مشروط: اگر مواردی را که به موجب آن علامت مورد نظر متقاضی رد گردیده به طور کامل برطرف گردد، علامت در ادامه قابلیت ثبت خواهد داشت.

ج) نقص

به دلیل نقص و یا مغایرت در ارائه اطلاعات متقاضی ، مدارک موجود در پرونده ، تصویر علامت ، اسم و یا موارد دیگر ، پرونده به مشکل بر می خورد و در صورت رفع ، چنانچه مشکلی نداشته و به دلایل گفته شده در مرحله قبل رد نشود، ثبت خواهد شد.

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 8 میانگین امتیازات: 3.6]
2018-02-19T11:07:33+00:00 خدمات برند،طرح صنعتی و اختراع|دیدگاه‌ها برای وضعیت ثبت علامت متقاضی در مراحل کارشناسی بسته هستند