جوینت ونچر

برای یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل می شود و معین بودن زمینه فعالیت کفایت نمی کند بلکه باید با ابعاد اقتصادی و جغرافیایی خاص مد نظر باشد.

جوینت ونچر در معنای عام ، شامل هر گونه همکاری بین دو شرکت می شود ، چه هویت جدیدی در حین آن خلق شود و چه نشود . حتی زمانی که توافق نامه ای تجاری سنتی ، مانند توافق نامه انتقال دانش فنی یا توزیع محصول بین دو شرکت ، تحت عنوان همکاری مشترک ، منعقد شود و این توافق نامه سنتی نیززیردیگرعناوین همکاری،مانندتوسعه مشترک محصولات باشد،بازهم مشمول تعریف‌عام همکاری مشترک است.وجوینت ونچر در معنای خاص زمانی شکل می گیرد که دوشرکت گردهم می آیند تا در قالب هویتی جدید ، فعالیت تجاری مشخص و مشترکی را پی ریزی کنند .

انگیزه های تشکیل جوینت ونچر

الف انگیزه های اقتصادی :

1-    رشد جهانی شدن اقتصاد و توسعه یافتگی کشورها .

2-  عدم داشتن سرمایه لازم در کشورهای در حال توسعه به منظور حضور در صحنه رقابت های جهانی لذا در پی یافتن شرکای تجاری اند تا از سرمایه های آنها در تحقق اهداف اقتصادی کشور خود
بهره‌مند گردند .

3-  به منظور پرهیز از ریسک سرمایه گذاری ، توسعه جوینت ونچر سعی در یافتن منابع سرمایه ای خارجی به عنوان پشتوانه می شود و برای نیل به این هدف ، با ایجاد شرکت های فرعی وابسته به شرکت مادر ، در سرمایه گذاری هایی که ریسک بالایی دارد شرکت می کنند . بدین ترتیب با اتمام پروژه ، منابع آن به شرکت مادر برمیگردد و در صورت شکست پروژه شرکت فرعی تنها به میزان سرمایه آورده متضرر می گردد و امکان تعقیب شرکت مادر که به صورت مخفی در پشت چهره جوینت ونچر پنهان است وجود ندارد .

4-    نیاز به قابلیت های فنی برخی از شرکت ها و متخصصان .

5-  وجود منابع طبیعی و نیروی کار ارزان در کشورهای جهان سوم و درحا ل توسعه انگیزه دیگر استفاده از تکنیک جوینت ونچر .

6-  وجود قوانین ضد تراست در برخی از کشورها (مثل آمریکا) شرکت های بزرگ و قدرتمند را وا
می دارد با ایجاد شرکت های فرعی و مشارکت با استفاده از روش جوینت ونچر تلاش می کنند از فضای مناسب دیگر کشورها برای پیشبرد اهداف سودجویانه خود بهره مند گردند .

ب انگیزه های سیاسی و حقوقی :

1-  نظر به اینکه کشورهای درحال توسعه نوعاً کشورهای سرمایه پذیر هستند ، برای رهایی از قراردادهای ننگینی همچون «امتیاز» از روش جوینت ونچر استفاده می شود تا هم سرمایه های لازم به کار گرفته شود و هم از احساسات ملی گرایانه نسبت به اقتدار حاکمیت رهایی یابند .

2-  نظر به اینکه مفاهیم حقوقی همچون مفهوم قرارداد ، شرکت ، بیمه و … در همه کشورها مفاهیم یکسانی ندارند لذا با استفاده از روش جوینت ونچر که مشکلات پذیرش مفاهیم را در کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذار به وجود نمی آورد استفاده می شود .

[در ایران و در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی ، از عنوان سرمایه گذاری به طریق مشارکت بهره برده است ، بدون اینکه از عنوان جوینت ونچر استفاده نماید .]

دلایل تشکیل جوینت ونچر:
_ ادغام سرمایه ها برای انجام یک پروژه؛

_ ادغام تجارب و دانش فنی در زمینه های متفاوت برای تولید محصول جدید؛

_ ادغام تجارب بازرگانی و توانایی های بازاریابی شریک داخلی با دانش فنی و سرمایه شریک خارجی برای عرضه محصولات در بازار داخلی؛

_ کاهش ریسک سیاسی برای شریک خارجی از طریق مشارکت دادن یک شرکت داخلی و در نهایت رعایت مقررات کشور سرمایه پذیر در مورد لزوم مشارکت اتباع داخلی یا ممنوعیت کسب اکثریت سهام شرکتها توسط اتباع خارجه.

ارزیابی رایگان و تخمین هزینه ثبت شرکت

مشاوره کاملا رایگان و تخصصی در زمینه امورات ثبتی از سوی کارشناسان برجسته و زبده نخستین ثبت
امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 4 میانگین امتیازات: 5]