ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته میشود که ۳۰% از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم (غیر از سهامداران شرکت) فروخته و تامین میشود .

ثبت شرکت سهامی عام نیاز به مجوز از بورس،بانک مرکزی را دارد .

در قانون جدید مالیاتی ۱۳۹۵ خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی عام نیازی به پرداخت ۴ درصد مبلغ نقل و انتقال به دارایی نمیباشد.

معمولا کسانی که میخواهند این نوع شرکتها را ثبت کنند در ابتدا باید ثبت شرکت سهامی خاص را ثبت و بعد آن را به سهامی عام تبدیل کنند

ارزیابی رایگان و تخمین هزینه ثبت شرکت

مشاوره کاملا رایگان و تخصصی در زمینه امورات ثبتی از سوی کارشناسان برجسته و زبده نخستین ثبت