ثبت شرکت تضامنی General Partnership

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود (ماده ۱۱۶قانون تجارت)

چنان‌چه از تعریف شرکت تضامنی برمی‌آید، این شرکت از نوع شرکت‌های اشخاصی است که برخلاف شرکت‌های سرمایه، اصالت با خود شرکای شرکت و میزان اعتبار آن‌هاست، نه میزان سرمایه آن‌ها در شرکت. به همین جهت در شرکت تضامنی کلیه شرکاء مسئول تعهدات شرکت می‌باشند؛ چه در انجام معامله شخصاً مداخله داشته باشند؛ یا نداشته باشند یعنی هر یک از شرکای شرکت در مقابل تمامی تعهدات شرکت مسؤول است. بنابراین شرکت تضامنی معمولاً بین پدر و پسران یا برادران یا بین دوستان نزدیک و کسانی که با یکدیگر شناسایی کامل داشته باشند، تشکیل می‌گردد. مقررات مربوط به شرکت تضامنی در ضمن مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت بیان شده است.

برای ثبت شرکت تضامنی اخذ مجوز از بانک مرکزی الزامی میباشد .

اکثر شرکتهای تضامنی شرکتهایی هستند که رابطه مستقیم با پول را دارند،مانند شرکتهای صرافی.

مقررات شرکا و یا سهامداران شرکتهای تضامنی :

-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

-ﭘﻴﺮﻭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ کشورایران

-ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ فردی ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀﺍﺛﺮﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲﮐﺸﻮر

-ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

-ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ،ﻋﺪﻡ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴـﺄﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ﻫـﺎ ﻭ ﻳـﺎ ﻣـﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﻫﺎﻱﺩﻳﮕﺮ

-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣـﺎﺩﻩ۱۸۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ ﻫـﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

و در آخر

بیش از 85 درصد شرکت های تضامنی ، مسئولیت محدود می باشند.

ارزیابی رایگان و تخمین هزینه ثبت شرکت

مشاوره کاملا رایگان و تخصصی در زمینه امورات ثبتی از سوی کارشناسان برجسته و زبده نخستین ثبت
امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 6 میانگین امتیازات: 4]