//اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی، گزارش کارکرد یک سال مالی شرکت یا شخص حقیقی به دارایی جهت محاسبه و سپس پرداخت مالیات می باشد.

لذا اشخاص پس از ثبت شرکت و شروع فعالیت می بایست حتما نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

مالیات عملکرد به دو صورت خوداظهاری و علی الراس محاسبه می شود.

در اظهارنامه ای که به صورت خوداظهاری ارائه می گردد، اشخاص ” حقیقی و حقوقی” خود محاسبه و اظهار می نمایند که طی یک سال بایستی چه مقدار مالیات پرداخت شود ( پس از محاسبه سود،زیان،درآمد،هزینه و … ) و در نهایت پس از ارائه اظهارنامه، اظهارنامه های ارائه شده توسط ممیز بررسی و برگه تشخیص مالیات صادر می شود .میزان مالیات مطابق اسناد و دفاتر ارائه شده توسط مودی اعلام می شود.

پرداخت مالیات به صورت علی الراس برای اشخاصی است که یا از ارائه اظهارنامه امتناع می ورزند و یا اظهارنامه ارائه شده صحیح نبوده و مورد پذیرش دارایی واقع نگردیده است. در این حالت دارایی میزان مالیات متعلقه را به صورت علی الراس (مقایسه با اشخاصی که فعالیت مشابه دارند) محاسبه کرده و به مودی اعلام می دارد.

وظایف مودیان مالیاتی :

مودیان مالیاتی کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشند که به عنوان ارباب رجوع در سازمان امور مالیاتی شناخته می شوند.

1- کلیه اشخاص حقوقی موظف هستند دو ماه پس از ثبت شرکت نسبت به تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی ” قدیم و جدید” اقدام نمایند.

2- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موظف هستند نسبت به ارائه اظهارنامه عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه خود حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به دارایی اقدام نمایند و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

3- کلیه اشخاص موظف هستند نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و اظهارنامه های مربوط به ارزش افزوده را هر 3 ماه یکبار ” کارکردهای فصلی” را به سازمان مربوطه گزارش نمایند.

 

مدارک موردنیاز جهت ارائه اظهارنامه عملکرد :

1- اطلاعات مندرج در کد اقتصادی قدیم (شماره اقتصادی – شماره واحد و … )

2- اطلاعات کاربری ثبت نام کد اقتصادی جدید با درج اطلاعات صحیح ( اطلاعات هویتی اعضا – اطلاعات ثبتی و … )

3- اطلاعات اولیه بیانگر فعالیت شرکت ( فاکتور و قراردادهای خرید و فروش – برگ سبز گمرکی مربوط به صادرات و واردات – وضعیت قارداد فعالیت های پیمانکاری و … )

4- اطلاعات ملک مورد اجاره اقامتگاه قانونی

5- دفاتر ” کل و روزنامه” و تحریر دفاتر به درستی و مطابق با دستورالعمل پذیرش دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی

6- اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت

7- شماره فیش پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه ( در صورتی که طی دوره مالیاتی افزایش سرمایه انجام شده باشد)

8- اطلاعات حساب بانکی

 

– پس از ارائه اظهارنامه، اسناد و مدارک به اداره دارایی و رسیدگی در آن اداره بررسی و برگ تشخیص توسط ممیز صادر می شود.

نکته: در صورتی که مودی تمکین به برگ قطعی دهد و مالیات مربوط را پرداخت  نماید از 40% معافیت جرایم برخوردار خواهد بود.

چنانچه مودی اعتراضی به مالیات اعلام شده داشته باشد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، اعتراض قابل انجام است و پس از صدور برگ قطعی اعتراضی قابل انجام نخواهد بود.

 

اعتراض به برگ پرداخت مالیات :

در صورتی که مودی نسبت به برگه مالیاتی که برای وی صادر شده،  اعتراضی داشته باشد  به هیئت حل اختلاف اعلام نموده و در صورتی که اعتراض حل نشود و مودی همچنان معترض باشد جهت پیگیری می تواند به دادسرای انتظامی مالیاتی مراجعه نماید.

به زبان ساده می توان گفت اظهارنامه مالیاتی ، اظهارات یک شخص حقیقی و یا حقوقی در مورد خرید، فروش، هزینه، درآمد و … طی یک سال می باشد که اشخاص تا 4 ماه پس از سال مالی فرصت ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی، پس از اخذ کد اقتصادی قدیم را دارند.

اداره دارایی مطابق اظهارات انجام شده توسط مودی و پس از بررسی اسناد و مدارک ،دفاتر تمدید شده یا تحویل داده شده به صورت خالی و سفید،مالیات متعلقه را به صورت قطعی اعلام می دارد.
در خصوص اشخاص ایرانی که در خارج از ایران اقامت دارند و اشخاص حقوقی که در خارج از کشور هستند و دارای نمایندگی در ایران می باشند، نماینده موظف به ارائه اظهارنامه می باشد.

اشخاص حقیقی که با ارائه مستندات اثبات نمایند در سال مالی در ایران فعالیت داشته و مالیات متعلقه را در یکی از کشورهای خارج از ایران پرداخت کرده اند،در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته می شوند مگر در یکی از سه مورد ذیل که مشمول پرداخت مالیات در ایران می شوند:

1- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغل بوده باشد

2- در سال مالیاتی مزبور حداقل 6 ماه در ایران سکونت داشته باشند

3- قانونی در خارج از ایران جهت انجام ماموریت : موارد پزشکی و …

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 3 میانگین امتیازات: 5]
2017-10-03T14:14:43+00:00 بدون دسته بندی|دیدگاه‌ها برای اظهارنامه مالیاتی بسته هستند