ابطال کارت بازرگانی و یا تعلیق کارت بازرگانی

Home/کارت بازرگانی/ابطال کارت بازرگانی و یا تعلیق کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی و یا تعلیق کارت بازرگانی

ليست مدارک مورد نياز جهت ابطال و يا تعليق کارت عضويت و بازرگاني
 
الف) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقيقي:
۱- تقاضاي شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي تشخيص و يا قطعي سالهاي ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالياتي داراي کد رهگيري سال ۱۳۹۰ الزامي است).
۳- گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال(در صورت توليدي بودن).
۴- اصل کارت بازرگاني.
۵- اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.
ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقوقي:
۱- تقاضاي شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي تشخيص و يا قطعي سالهاي ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالياتي داراي کد رهگيري سال ۱۳۹۰ الزامي است).
۳- گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال.
۴- اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.
۵- صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکتهاي سهامي عام، خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شرکتها مبني بر ابطال کارت بازرگاني (در صورت عدم انحلال).
۶- تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).
۷- اصل کارت بازرگاني.
ج) مدارك مورد نياز جهت تعليق کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي:
۱- تقاضاي شخص در ۱ نسخه.
۲- اصل آگهي روزنامه مفقودي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقيقي و يا حقوقي ] و شماره کارت بازرگاني در روزنامه درج گردد).
که ابطال و یا تعلیق کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران با ارائه مدارک فوق جهت اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است و متقاضی می تواند با ارائه مدارک ذکر شده جهت ابطال کارت بازرگانی خود اقدام نماید و در کمترین زمان ممکن انجام پذیر است و همچنین تعلیق کارت بازگانی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه مدارک جهت تعلیق کارت بازرگانی امکان پذیر است و متقاضی می تواند جهت تعلیق کارت بازرگانی خود اقدام نماید.
 
۱۳۹۵-۹-۲ ۱۴:۴۱:۳۱ +۰۰:۰۰ کارت بازرگانی|دیدگاه‌ها برای ابطال کارت بازرگانی و یا تعلیق کارت بازرگانی بسته هستند